• آدرس مالكيت نوع اثر موضوع اثر تاریخ ثبت شماره ثبت قدمت شهرستان نام اثر ردیف
  بخش جغتاي - 2کیلومتری شمال راه آهن وقفي بنا آرامگاه 04/29/1377 2065 ايلخاني جغتاي بقعه سید سلطان حسن ابن جعفر غزنوی 1
  بخش هلالي - دهستان ميان جوين - روستاي خسروشير وقفي بنا مسجد 05/27/1377 2093 قرن 8-7 ه .ق جغتاي مسجد خسرو شیر 2
  بخش جغتاي -100 ك م شمال غرب سبزوار - 1 ك م غرب روستاي خداشاه وقفي بنا آرامگاه 04/26/1380 4039 قرن 7 ه .ق جغتاي بقعه امامزاده خداشاه 3
  بخش هلالي - دهستان ميان جوين - مركزروستاي ريواده - 30 ك.م شمال شهر جغتاي دولتي بنا برج 03/24/1390 30289 ايلخاني جغتاي برج مقبره ريواده 4
    دولتي تپه تپه 05/17/1383 11021 قرن 5-10 ه . ق جغتاي تپه ملا محمد 5
    دولتي تپه تپه 05/22/1384 13156 قرن6-9ه.ق جغتاي تپه تاريخي دستوران 6
    دولتي تپه تپه 09/01/1388 28117 هزاره 1 ق . م جغتاي تپه امامزاده شفيع آباد 7
    خصوصي محوطه محوطه 03/04/1384 11775 ايلخاني- تيموري جغتاي محوطه اطراف مسجد خسروشير 8
   
   
شهرستان ها
ورود به پنل
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق