• ریاست اداره

    عکس  سمت  نام و نام خانوادگی  شماره تماس 
      مدیر نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جغتای   مهدی اکبری راد 051-32258097

                                                                                                                               

شهرستان ها
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق